Welkom »
U bent niet ingelogd
Klik hier om in te loggen »
Registreren als lid »
Nieuwsbrief niet leden »
Maak startpagina! »
Bij uw favorieten! »
Home »
Wedstrijden »
Kalender »
Nieuws »
Foto album »
Info »
Home info »
Historie »
Regels »
Lessen »
Boxhuur »
Contact »
Project Veilige Maneges
Naar schatting zijn er een half miljoen paardensporters in Nederland. Net als in elke tak van sport heeft ook de paardensport een risicofactor in zich. Volgens een onderzoek van Stichting Consument en Veiligheid worden er zo’n 10.000 ruiters per jaar behandeld op spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen na een paardrij-ongeval. Om het aantal letsels terug te dringen is veiligheid van groot belang, aldus de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Met behulp van overheidssubsidie heeft de KNHS, samen met Stichting Consument en Veiligheid, NOC*NSF, de Stichting Recreatie Ruiter en de Federatie van Nederlandse Rijscholen, het project Veilig Paardrijden gestart. Maneges die na inspectie veilig worden bevonden krijgen een certificaat van het Keurmerkinstituut. Na Manege de Roosberg te Bavel en IPC Dier te Oenkerk ontvangen nu zo’n vijftien maneges het certificaat.

Een ‘veilige’ manege is voor ruiters herkenbaar door een gevelbord en om de twee jaar wordt gekeken of het bedrijf nog aan de veiligheidseisen voldoet. De Stichting Veilige Paardensport ontwikkelde samen met het Keurmerkinstituut een onafhankelijk certificaat, waarbij de Stichting adviseert en het Keurmerkinstituut het certificaat uitgeeft. De onafhankelijk inspecteurs zijn afkomstig van Helicon opleidingen Deurne. Dit jaar worden nog zo’n honderd maneges geïnspecteerd, wat betekent dat er hard gewerkt wordt om het aantal letsel terug te dringen en blessures te beperken.

Omdat wij ook zo veilig mogelijk willen rijden is het belangrijk dat iedereen zich aan de volgende regels houdt.

Veiligheidstips voor (nieuwe) ruiters.
Welkom in deze manege!

U gaat paardrijden en gelijk heeft u! Het is een fijne en boeiende sport, die in ons land door meer dan een half miljoen mensen wordt bedreven.
Onze manege vindt veilig en verantwoord paardrijden erg belangrijk. Daarom hebben wij voor u een aantal belangrijke adviezen over uitrusting, lessen en regels op een rijtje gezet. Volgt u deze adviezen op, zodat u hopelijk ongevallen kunt voorkomen en meer kunt genieten van de paardensport!

Veiligheidshelm

Wanneer er één preventieve maatregel van belang is, dan is het wel het dragen van een veiligheids­hoofddeksel. Wie kiest voor deze fantastische sport, kiest ook voor de risico’s die daarbij aanwezig zijn.
Draag daarom altijd een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken. Deze helm heeft in ieder geval een harde schaal en een kinband voorzien van veiligheidssluiting.

Rijkleding

Ook bij het dragen van kleding spelen veiligheidsaspecten een rol. Zo voorkomen goede laarzen dat de laars bij een eventuele val in de stijgbeugel blijft vastzitten.
Draag daarom altijd:
· (rij)laarzen die een goede beenligging bevorderen en de nodige bescherming bieden. Draag laarzen met gladde, doorlopende zolen en een hak (of Jodhpur-laarsjes met chaps) en let op een goede pasvorm.
· kleding die armen en benen zo goed mogelijk beschermt. De kleding moet voldoende bewegingsvrijheid bieden maar mag niet met alle winden gaan meewaaien. Onderkleding en met name de broek moeten glad aansluiten, omdat plooien vervelend kunnen inwerken op de huid. Draag te paard een echte rijbroek of een Jodhpur. Bedenk bij de aanschaf van een echte rijbroek dat voor wedstrijden een bepaalde kleur verplicht is.

Paardrijlessen

Les nemen is zeker bij paardrijden heel belangrijk. Een paard is een levend wezen. U moet goed weten hoe u met hem om moet gaan, wilt u de kans op ongevallen zoveel mogelijk beperken.
En hoe u met een paard omgaat leert u, naast gewoon paardrijden, tijdens de lessen.
Goede instructeurs zijn een voorwaarde voor verantwoorde lessen.

Regels

Op iedere manege gelden regels. Onze algemene regels, de regels voor de rijbaan en de regels voor het buiten rijden kunt u hieronder lezen.

Meld gezondheidsklachten

Wanneer u kampt met bepaalde gezondheidsklachten dan is het goed dat ons bestuur/onze instructeurs hiervan op de hoogte zijn. In geval van nood weten zij hoe te handelen.

Hebt u nog vragen, stel ze gerust!

Met sportieve groet,
Bestuur Zwartewaterruiters.

Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony’s
Ten behoeve van veiligheid én paardrijdplezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking.

Voor iedereen geldt:

· Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
· Niet rennen en schreeuwen in de manege.
· Er mag in de manege en te paard niet gerookt worden.
· Aanwijzingen van het bestuur en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
· De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd.

Voor iedere ruiter geldt:

· Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
· Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
· Leden mogen alleen manegepaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht gebeurt.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe leden geldt bovendien:

· De rijkunst van nieuwe leden wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
· Absolute beginners volgen minimaal tien proeflessen.

Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien:

· Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
· Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.


Rijbaanregels voor ruiters
Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u één of meer regels niet? Uw instructeur of het bestuur geeft u graag een toelichting.

· Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband te dragen.
· Bij het rijden dienen de laarzen ruim in de stijgbeugel te zitten.
· Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
· Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
· Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd.
· Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.
· Op- en afstijgen op de AC-lijn.
· De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren de hoefslag (dus rechts houden)
· Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
· Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.

Regels voor buitenrijden
In de natuur paardrijden is geweldig. Maar houdt u zich dan wel aan onderstaande regels? Zo blijft paardrijden veilig voor uzelf, anderen en het paard!

· Alle ruiters van een groep die naar buiten gaan (openbare weg en of natuurgebied) moeten minimaal in staat zijn zelfstandig te kunnen galopperen. Zij moeten worden begeleid door een ruiter die gekwalificeerd is om leiding te geven (of instructeur) en die een geldig ruiterbewijs heeft.
· De leider van de groep moet de ruiters van de groep voor vertrek instrueren over de commando’s die onderweg worden gegeven en ook over algemene gedragsregels bij val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke.
· De leider van de groep beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer en de nummers van de manege en de dierenarts. Schakel de mobiele telefoon tijdens de rit uit, in verband met de mogelijke schrikreacties van het paard.
· De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij zich.
· Een groep die naar buiten gaat mag niet groter zijn dan 10 ruiters in totaal.
· Een begeleidende fietser mag niet vlak bij of vlak achter het paard rijden.
· Ruiters die op een manegepaard individueel naar buiten gaan, moeten in het bezit zijn van een geldig ruiterbewijs. Ruiters die op hun eigen paard naar buiten gaan, moeten hiertoe worden gestimuleerd.
· De instructeur moet alle ruiters in zijn bedrijf die buiten willen rijden, inlichten over de eisen verbonden aan het examen voor het ruiterbewijs en de ruiters op hun verzoek opleiden voor het examen.
· De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.
· Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren, volgens artikel 36 reglement ‘verkeersregels en verkeerstekens’ (RVV), 1990. De ruiter moet rood licht naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren.
· Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter wordt sterk aanbevolen.
· Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigheid van een ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.

Wat te doen bij calamiteiten?
Hieronder staan enkele voorbeelden van ongevalsituaties die zich tijdens het paardrijden kunnen voordoen. Aangegeven is, wat er standaard in zo’n geval dient te gebeuren. Wat er specifiek dient te gebeuren, hangt sterk af van de situatie. In ieder geval geldt altijd: geen paniek, blijf rustig!

Belangrijk! Volg altijd de instructies op van uw instructeur en/of het bestuur van de manege!

Ruiter valt van paard:


· Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!).
· Instructeur met EHBO-of BHV-diploma gaat naar slachtoffer.
· Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of weg af.
· Omstanders vangen paard op.
· Creëer een rustige sfeer.
· Forceer de ruiter niet om weer op te stijgen.
· Raadpleeg bij twijfel een arts of waarschuw een ambulance. EHBO-er blijft bij het slachtoffer!

Paard (met of zonder ruiter) gaat er van door:

· Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!).
· Bij buiten rijden probeert de ruiter (indien aanwezig) het paard op een volte te sturen; bij binnen rijden, volgt de ruiter (indien aanwezig) de instructies van de instructeur op.
· Indien zich een ruiter op het paard bevindt, dient deze in elk geval niet voorover te gaan zitten.
· Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of weg af.
· Omstanders praten in op paard om het te kalmeren.
· Omstanders vangen paard op.
· Creëer een rustige sfeer.

Ruiter blijft met voet in beugel hangen:

· Omstanders en instructeur dwingen het paard onmiddellijk tot stoppen door het in te sluiten.
· Omstanders praten in op paard om het te kalmeren.
· Instructeur met EHBO-diploma gaat naar slachtoffer.
· Omstander waarschuwt ambulance. EHBO-er blijft bij slachtoffer!
· Creëer een rustige sfeer.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur of het bestuur. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!


© 2002 - 2019 - Zwartewaterruiters.nl - Alle rechten voorbehouden
De Zwartewaterruiters zijn online met: Yourhosting.nl
Zet de Zwartewaterruiters bij uw favorieten